Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

Jessica Brown

Jessica Brown

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Yoni Albert

Yoni Albert

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Christine Eve

Christine Eve

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
David Hardson

David Hardson

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Fred Andrew

Fred Andrew

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Sarah Rose

Sarah Rose

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Larry Schmidt

Larry Schmidt

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North
Jean Smith

Jean Smith

Based in London, he is a business transformation expert and 25-year veteran at the firm, working with major corporate and private equity clients in Australia, Japan, China, Europe and North