Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Информационна среща в ИКЕА

Информационна среща в ИКЕА

На информационната среща ще представим как и къде можем да рециклирате матраците си. Знаете ли, че 99 % от употребяваните матраци в България се депонират; тоест биват изхвърляни директно на