Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“

Събитието ще се проведе в БТПП на 18 октомври от 15:00 до 17:00 часа. На него ще се представи демонстрационния проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани