Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

Модератор на кръглата маса

Модератор на кръглата маса

Модератор на кръглата маса на събитието „Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“ ще бъде Пейя Стойнова – собственик и