Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

Участници на кръглата маса

Участници на кръглата маса

Представяме Ви втория участник на кръглата маса на събитието „Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“ – Мариела Начева. Мариела