Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

При изхвърлянето на отпадъците е забранено смесването на обемни отпадъци с битови, зелени, строителни, електронно и електрическо оборудване и отпадъци от опаковки! ЗА РАЙОНИТЕ: СРЕДЕЦ КРАСНО СЕЛО ВЪЗРАЖДАНЕ ОБОРИЩЕ СЕРДИКА ПОДУЯНЕ