Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Процесът на рециклиране на матраци в България – предизвикателства и възможности

Процесът на рециклиране на матраци в България – предизвикателства и възможности

Рециклирането на матраци е отрасъл, който тепърва започва да се развива в България. Като всяка нова дейност, той е изправен пред своите предизвикателства и възможности. Основното предизвикателство при рециклирането на