Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Последни изминали Събития

Ден на отворените врати на Рематрак

с. Петърч, общ. Костинброд

Ден на отворените врати в специализираната база за подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци, и генериране на вторичен продукт в село Петърч, община Костинброд

Среща за представяне на нови продукти за индустрията

гр. София, ул. "Васил Петлешков" 1

По време на срещата ще научите повече за новите продукти - репрен и лека циментова замазка, получени от рециклиран полиуретан, и приложението им в различни сфери на икономиката. Ключов акцент по време на срещата ще бъде ползата от рециклирани материали от матраци, а оттам и за околната среда, домакинствата, бизнеса и обществото като цяло. Срещата е възможност да се установи партньорство с партньор за разработване на нови материали, използвайки рециклиран полиуретан.

Среща за представяне на нови продукти за индустрията

Булевард Цариградско шосе 319, 1582 София, България

По време на срещата ще научите повече за новите продукти - репрен и лека циментова замазка, получени от рециклиран полиуретан, и приложението им в различни сфери на икономиката. Ключов акцент по време на срещата ще бъде ползата от рециклирани материали от матраци, а оттам и за околната среда, домакинствата, бизнеса и обществото като цяло. Срещата е възможност да се установи партньорство с партньор за разработване на нови материали, използвайки рециклиран полиуретан.