Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Среща за представяне на нови продукти за индустрията

юли 26, 2023 @ 2:00 pm - 6:00 pm
Покана за среща, на която ще бъдат представени нови продукти за индустрията от рециклиран полиуретан по проект „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“, по който компанията е бенефициент.
По време на срещата ще научите повече за новите продукти – репрен и лека циментова замазка, получени от рециклиран полиуретан, и приложението им в различни сфери на икономиката. Ключов акцент по време на срещата ще бъде ползата от рециклирани материали от матраци, а оттам и за околната среда, домакинствата, бизнеса и обществото като цяло. Срещата е възможност да се установи партньорство с партньор за разработване на нови материали, използвайки рециклиран полиуретан.
Дата: 26.07.2023 г.
Час: 14:00 часа
Място: БАУ Академи
Адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 319
Събитието е безплатно, но изисква да потвърдите Вашето присъствие с попълване на регистрационна форма.
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://bit.ly/3JZzgwe
Информация за проекта:
„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009-0059 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз..
Около 8 750 тона матраци /350 000 матрака/ запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разграждането им в природата може да отнеме до 600 години. Според проучвания, само в Югозападна България около 126 000 матрака биват генерирани като отпадък всяка година. Част от тях могат да бъдат повторно използвани след специални процедури по изпиране и дезинфекция, а тези, които не отговарят на стандартите – да бъдат рециклирани и от тях да се създадат вторични продукти.
Ефектът от реализирането на проекта е многопосочен. Той ще доведе до подобряване опазването на околната среда и ще подпомогне общините, като ще освободи място в регионалните депа за отпадъци. Освен това ще има и социален ефект, тъй като цената на годните за повторно използване матраци ще бъде около 10 пъти по-ниска от цената на новите.
Бенефициентът по проекта ще събира матраците от специално създадени пунктове и ще ги преработва на площадка в с. Петърч, община Костинброд. Обхватът на дейностите по проекта е Югозападна България.
юли 26, 2023 @ 2:00 pm - 6:00 pm
Категория за Събитие:

Място

Булевард Цариградско шосе 319, 1582 София, България
България + Google Map