Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

Покана за информационна среща Монтана

май 31, 2023 @ 11:00 am - 2:00 pm
Покана за информационна среща, на която ще бъде представен проект BG16M1OP002-2.009-0059 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“, с бенефициент фирма „Биoĸoм“ EOOД.
По време на срещата ще научите повече за възможностите за пренасочване на излезли от употреба матраци към подготовка за повторна употреба и рециклиране. Ключов акцент по време на срещата ще бъде ползата за околната среда, домакинствата, бизнеса и обществото като цяло от рециклирането и възможността от повторна употреба на едни от най-едрогабаритните отпадъци.
Като краен резултат и с общи усилия вярваме, че можем да допринесем за намаляване замърсяването на околната среда чрез генериране на едрогабаритни отпадъци. Матраците се нуждаят от 600 години, за да се разградят напълно, а в същото време са съставени от материали, годни за използване като суровини за вторични продукти и в полза на кръговата икономика.
На събитието ще присъстват представители на областната администрация и общините, НПО структури, търговски компании, производители на мебели и матраци, хотелиери, представители на болнични, детски и социални заведения, журналисти и други заинтересовани страни.
Дата: 31.05.2023 г.
Час: 11:00 часа
Място: Областна администрация Монтана
Адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица“ 1
Събитието е безплатно, но изисква да потвърдите Вашето присъствие с попълване на регистрационна форма.
РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://bit.ly/3Mj4bFA
Информация за проекта:
„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009-0059 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз..
Около 8 750 тона матраци /350 000 матрака/ запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разграждането им в природата може да отнеме до 600 години. Според проучвания, само в Югозападна България около 126 000 матрака биват генерирани като отпадък всяка година. Част от тях могат да бъдат повторно използвани след специални процедури по изпиране и дезинфекция, а тези, които не отговарят на стандартите – да бъдат рециклирани и от тях да се създадат вторични продукти.
Ефектът от реализирането на проекта е многопосочен. Той ще доведе до подобряване опазването на околната среда и ще подпомогне общините, като ще освободи място в регионалните депа за отпадъци. Освен това ще има и социален ефект, тъй като цената на годните за повторно използване матраци ще бъде около 10 пъти по-ниска от цената на новите.
Бенефициентът по проекта ще събира матраците от специално създадени пунктове и ще ги преработва на площадка в с. Петърч, община Костинброд. Обхватът на дейностите по проекта е Югозападна България.
май 31, 2023 @ 11:00 am - 2:00 pm
Категория за Събитие:

Място

Областна администрация – Монтана
пл. "Жеравица" 1
Монтана, България
+ Google Map