„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“

октомври 18, 2022 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Българска търговско-промишлена палата, София, 1000

Събитието ще се проведе в БТПП на 18 октомври от 15:00 до 17:00 часа. На него ще се представи демонстрационния проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци и ще бъде открито от г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП.