Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“

октомври 18, 2022 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Събитието ще се проведе в БТПП на 18 октомври от 15:00 до 17:00 часа. На него ще се представи демонстрационния проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци и ще бъде открито от г-н Цветан Симеонов – председател на БТПП. На събитието ще присъстват различни търговски компании, производители на мебели и матраци, журналисти и медии. На кръгла маса търговци и производители ще споделят впечатления от работата си с мека мебел и ще се представят различни начини за рециклиране на мебели и матраци.
Pазберете какво можете да направите със стария си матрак, как да бъдете полезни за околната среда и къде можете да го предадете за повторна употреба и рециклиране!
Събитието е безплатно, но изисква регистрация. Моля да се регистрирате тук: https://forms.gle/dUua9cen1xxQURb46
Oчакваме Ви.
Дата: 18.10.2022 г.
Място: Българска търговско-промишлена палата
Адрес: София 100, ул. Искър № 9
Час: 15:00 -17:00 ч.
Информация за проекта:
„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009-0059 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз..
Около 8 750 тона матраци /350 000 матрака/ запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разграждането им в природата може да отнеме до 600 години. Според проучвания, само в Югозападна България около 126 000 матрака биват генерирани като отпадък всяка година. Част от тях могат да бъдат повторно използвани след специални процедури по изпиране и дезинфекция, а тези, които не отговарят на стандартите – да бъдат рециклирани и от тях да се създадат вторични продукти.
Ефектът от реализирането на проекта е многопосочен. Той ще доведе до подобряване опазването на околната среда и ще подпомогне общините, като ще освободи място в регионалните депа за отпадъци. Освен това ще има и социален ефект, тъй като цената на годните за повторно използване матраци ще бъде около 10 пъти по-ниска от цената на новите.
Бенефициентът по проекта ще събира матраците от специално създадени пунктове и ще ги преработва на площадка в с. Петърч, община Костинброд. Обхватът на дейностите по проекта е Югозападна България.
октомври 18, 2022 @ 3:00 pm - 5:00 pm
Категория за Събитие:

Място

Българска търговско-промишлена палата
Улица Искър 9
София, 1000 България
+ Google Map