Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Facebook Facebook Пътят на
стария матрак
Facebook

0885545282 / 029457533/  Пейя Стойнова / Търговски директор

Рени Величкова / Производствен директор

с. Петърч, община Костинброд

Изпратете ни съобщение!