Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Купища стари матраци с обема на Народния театър се генерират годишно в България

Купища стари матраци с обема на Народния театър се генерират годишно в България

На 20. 07. 2022 г. се състоя пресконференция в БТА на тема повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. Организираната пресконференция беше с цел да се обяви публично пред обществеността