Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Ден на отворените врати на Рематрак

Ден на отворените врати на Рематрак

На 16-ти август 2023 г. се проведе Ден на отворените врати на площадката за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци в с. Петърч, Община Костинброд. Площадката е създадена от “Биоком” ЕООД по демонстрационен проект, финансиран със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Събитието предизвика сериозен обществен интерес от страна на медии, представители на общинската администрация, производители и търговци на матраци, неправителствени организации и граждани. Сред гостите бяха г-н Трайко Младенов – Кмет на Община Костинброд, г-н Борислав Борисов – Кмет на село Петърч, инж. Теодора Гогова – Заместник-кмет на Община Костинброд, г-н Мариян Младенов – общински съветник, инж. Красимир Дебеляшки – Еколог на Община Костинброд, г-н Димитър Георгиев – Ръководител на Общински Инспекторат.

Г-жа Гена Събева, Управител на “Биоком” ЕООД, бенефициент по проекта, представи основните акценти в процеса на събирането, подготовката за повторна употреба и рециклирането на употребявани матраци. Бяха демонстрирани и съставните материали и евентуалните вторични продукти, които могат да бъдат произведени от тях в полза на кръговата икономика. 

Бяха дефинирани 3 стъпки за действие, за да може процесът да се случи по най-правилния начин и да обхване възможно най-широка аудитория, а именно: 

  • Промяна в потребителското поведение на хората
  • Ангажираност на общините за разделното им събиране и правилно насочване на отпадъка
  • Ангажираност на търговците на матраци и местата за настаняване като най-близки до отпадащите от употреба матраци

Споделени бяха добри практики от Европа след направено проучване и посетени реални площадки. Посочени бяха изискванията за постъпилия на площадката матрак, за да може той да бъде подготвен за повторна употреба или рециклиран, а именно, да не са намокрени и силно замърсени с химически материали, да са съхранявани и превозвани така, че да са запазени сухи, т.е. търси се най-бързият път от леглото до площадката за рециклиране. 

По време на Ден на отворените врати г-жа Гена Събева заедно с г-жа Рени Величкова, Производствен директор, демонстрираха разделянето на матрака на съставните му части, които при различните видове матраци могат да включват: 

  • Дървесина – обикновено тя е в рамка при еднолицевите и плоскост от ОСБ. Този материал може да се рециклира и да се използва за направата на ПДЧ. Рециклират се на 100%; 
  • Стомана – това са пружините в ядрото на някои матраци. Те са от телове с дебелина до 2 мм и заемат голям обем. Необходимо е да се пресоват и оформят в бали. Рециклират се на 100%; 
  • Нетъкан текстил – в повечето случаи е закрепена към друг материал и е трудно отделянето й. Подлежи на енергийно оползотворяване в лицензирани съоръжения; 
  • Силиконова  вата – в повечето случаи е закрепена към друг материал и е трудно отделянето й подлежи на енергийно оползотворяване в лицензирани съоръжения; 
  • Мебелен иглонабит филц – възможно е рециклирането му в нов такъв;
  • Полиуретан – замърсен полиуретан. Полиуретанови елементи от матрака с прикрепени към тях други материали или силно замърсени. Може да се оползотворят енергийно на 100%; 
  • Чист полиуретан – чистият полиуретан, който няма залепени други материали, може да се рециклира по два основни метода.

Кметът на Община Костинброд г-н Трайко Младенов, приветства факта, че такъв обект съществува на територията на общината и сподели за няколко инициативи в посока подкрепа на кръговата икономика, за рециклиране на строителни материали, текстил и други. Г-н Младенов заяви, че гарантира подкрепа и организирани акции, сезонни кампании в общината, за призоваване на гражданите за разделно събиране на едрогабаритните отпадъци и поставяне на специални контейнери за матраци и мека мебел. 

„Радвам се, че още един проект с европейско финансиране ще се развива на територията на община Костинброд. Още една дейност по пътя ни към чиста и екологична община! Казвам още една, защото на територията на община Костинброд се намира едно от най-големите и развити депа за битови отпадъци. Общината е и партньор в проект в областта на кръговата икономика и управлението на строителните отпадъци.”

На събитието присъства и Кметът на с. Петърч – г-н Борислав Борисов, който изказа удовлетворение от факта, че проектът и площадката създават работни места в селото, тъй като наетите работници са местни лица.