Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Информационна среща за представяне на нови продукти от рециклиран полиуретан

Информационна среща за представяне на нови продукти от рециклиран полиуретан

На 26.07.2023 г. в гр. София се проведе информационна среща, на която бяха представени нови продукти за индустрията от рециклиран полиуретан по проект BG16M1OP002-2.009-0059 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“. Проектът е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. На срещата присъстваха представители на строителни компании, производители и търговци на строителни материали и матраци, представители на АИДБ и други.

 Г-жа Десислава Пенчева, Ръководител на информационната кампания, откри срещата с представяне на проекта за рециклиране на матраци: “Матраците трябва да се сменят на 6-7 години. Но какво правим с тях, след като ги сменим? Как да продължим живота на стария матрак? Можем да го предадем в пункт, където ще бъде подготвен за повторна употреба или рециклиран, и от него ще се създадат вторични продукти.”.

След това представи на гостите г-жа Гена Събева, Управител на „Биоком“ ЕООД и бенефициент по проекта. Г-жа Събева сподели откъде е дошла идеята за матраците към подготовка за повторна употреба и рециклиране. “300 000 матрака всяка година излизат от употреба. В по-голямата си част те съдържат полиуретан. “Биоком” събира използвани матраци и се стреми да намери ново приложение на продукта полиуретан в различни сфери на икономиката. За целта търсим съдействие от общини, магазини за мебели и матраци, хотелиери, болници, детски градини и други, които да събират матраци и впоследствие те да се извозват до площадката ни за рециклиране.”.

Г-н Илия Събев, собственик на “Събеви груп” и строителен инженер с богат опит в управлението на строително-инвестиционни процеси, разказа за пътя на матрака от магазина до депата за едрогабаритни отпадъци: “Трябва да се промени начина на мислене на обществото и то да се ангажира с проблема. Задачата на проекта е да се промени досегашния път на матрака – към площадки за рециклиране. “.

Г-н Събев имаше удоволствието да представи на гостите вторичните продукти, които се получават след преработката на полиуретановите матраци до рециклиран полиуретан:

  • Репрен – материал за индустриална употреба от смлян полиуретан, слепен с лепило. Намира приложение за звукоизолация на преградни стени от гипсокартон и подложка на зелени покриви:
  • Лека циментова замазка – суха смес от цимент, млян полиуретан и добавки за цимент. Може да се ползва за звукоизолация и топлоизолация.

След презентационната част, срещата продължи с дискусионна част с модератор г-жа Весела Мангейна. По време на брейнсторминга гостите генерираха над 30 възможни приложения на представените рециклати в различни индустрии. 

Информационната среща, която се проведе в BAU Academy, завърши с коктейл и нетуъркинг, което даде възможност за установяване на партньорства.