Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Информационни срещи в Ловеч и Монтана

Информационни срещи в Ловеч и Монтана

РематракНа 30.05.2023 г. в гр. Ловеч и на 31.05.2023 г. в гр. Монтана на информационни срещи беше представен проект BG16M1OP002-2.009-0059 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“. Проектът е финансиран по процедура: BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На срещите присъстваха представители на областната и общинската администрация, РИОСВ, ученически общежития, журналисти и други заинтересовани страни.

По време на срещите г-жа Гена Събева, Управител на „Биоком“ ЕООД и бенефициент по проекта, разказа повече за възможностите за пренасочване на излезли от употреба матраци към подготовка за повторна употреба и рециклиране. Ключов акцент беше ползата за околната среда, домакинствата, бизнеса и обществото като цяло от рециклирането и възможността от повторна употреба на едни от най-едрогабаритните отпадъци. 

Бяха обсъдени настоящите практики за събиране и депониране на едрогабаритни отпадъци и беше предоставена информация за реални решения за повишаване на ефективността – икономическа и социална, и развитието на кръговата икономика.

Г-жа Десислава Пенчева, Ръководител на информационната кампания, представи проекта за рециклиране на матраци: “Проблемът с ненужните матраци, които са едрогабаритни отпадъци, у нас е много сериозен. Те са  напълно годни за рециклиране, а част от тях може да бъдат използвани повторно. За използване са годни съставните им части.” 

Една от основните съставки на матраците – полиуретан, може да се използва повторно в строителството като изолационен материал, тъй като има топлоизолационни свойства. Металните пружини могат да се претопят и да се използват за производство на нови продукти, а дървесината може да се използва за производство на енергия от биомаса или да се превърне в дървен чипс за озеленяване. А по-запазените матраци могат да бъдат дезинфекцирани и използвани повторно, като цената им ще бъде по-ниска от тази на новите.

„Нашата съвсем нова инициатива е единствената не само у нас, но и на Балканите. Дейността ни допринася за опазването на околната среда, освен това косвено подпомага общините, като  намалява нуждата от изграждане на нови клетки в депата за отпадъци и почистване на нерегламентирани сметища. На площадката в Петърч приемаме матраците и визуално преценяваме, кои от тях може да бъдат използвани повторно. Идеята ни е да отворим и пазар за втора ръка матраци. Останалите разглобяваме на съставните им части. Планираме да взимаме изхвърлените матраци от предварително създадени пунктове – за организирането им търсим съдействие от общините, както и от магазините, като са коментирали с голяма част от търговската мрежа да предлагат събирането на стари при купуването на нови матраци“, разказа г-жа Събева по време на срещите.

Венцислав Христов, Заместник-кмет на гр. Ловеч, сподели по време на срещата, че Община Ловеч е похарчила около 100 000 лв миналата година за почистване и премахване на нерегламентирани сметища. Ето защо е толкова важно да се работи в посока информиране на възможностите за пренасочване на излезли от употреба матраци към подготовка за повторна употреба и рециклиране. От една страна общините могат да спестят средства, от друга страна, обществото и социално слабите групи могат да се възползват от вторичен пазар на употребявани матраци, които са на цена 10 пъти по-ниска от цената на новите, и от трета, част от дезинфекцираните матраци, които са годни за втора употреба, могат да бъдат дарявани на социални домове, болници, наркокомуни и др.

„Биоком“ има вече изградено депо в с. Петърч, община Костинброд, но планира изграждането на още площадки в страната за приемане, подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци. Хората ще могат да транспортират стария си матрак до площадката или да си осигурят транспортна фирма за това. 

Като краен резултат и с общи усилия вярваме, че можем да допринесем за намаляване замърсяването на околната среда чрез генериране на едрогабаритни отпадъци. Матраците се нуждаят от 600 години, за да се разградят напълно, а в същото време са съставени от материали, годни за използване като суровини за вторични продукти и в полза на кръговата икономика.