Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Кръгова икономика и как Rematrak.bg допринася за нея

Кръгова икономика и как Rematrak.bg допринася за нея

Кръговата икономика е икономически модел, който дава приоритет на намаляването на отпадъците и насърчава устойчивостта чрез запазване на ресурсите за възможно най-дълго време. Рециклирането на матраци е един от начините за постигане на кръгова икономика, а Rematrak e един от проектите, фокусирани именно върху това.

Знаете ли, че матраците са съставени от предимно не биоразградими материали? Около 8750 тона матраци запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България в момента. Разлагането им може да отнеме до 600 години, толкова много време за продукти, които са напълно годни за рециклиране, а голяма част от тях – дори за повторна употреба. Но защо тогава толкова много от тях се изхвърлят? Защо позволяваме околната среда да бъде замърсяване, след като това може да бъде предотвратено?

Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ се цели именно към това едрогабаритните битови отпадъци, именно матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторно използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които остават.

Матраците имат постоянен състав и съдържат стойностни материали, като например вторичните суровини. Това означава, че те могат да бъдат една незаменима част от кръговата икономика: търговец -> потребител -> Rematrak -> производители на: мебели, автомобили, топло- и звукоизолация, облицовъчни материали, нови матраци и други. Благодарение на кръговата икономиката, вместо изхвърлени продуктите, те ще бъдат преработвани и използвани отново, а това само по себе си ще има значителен принос към опазването на околната среда и намаляването на трудноразградимите отпадъци.

Рециклирането на матраци включва разграждането им на отделни компоненти, които след това могат да се използват повторно или да се преработят. Пяната например може да се раздроби и да се използва като изолационен материал. Металните пружини могат да се претопят и да се използват за производство на нови продукти, а дървесината може да се използва за производство на енергия от биомаса или да се превърне в дървен чипс за озеленяване.

Рециклирането на матраци не само намалява количеството на отпадъците, които се озовават на сметищата, но също така пести ресурси и намалява въздействието върху околната среда при производството на нови материали. Като запазва материалите в употреба възможно най-дълго време, кръговата икономика може да намали необходимостта от добив на нови ресурси, което може да има значително въздействие върху околната среда и обществото. Като цяло рециклирането на матраци е само един от примерите за това как може да се постигне кръгова икономика чрез запазване на ресурсите в употреба възможно най-дълго и намаляване на отпадъците и замърсяването, а Rematrak е един от основните проекти в България, фокусирани върху постигането на това.