Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Нужно ли е да рециклираме старите матраци

Нужно ли е да рециклираме старите матраци

Често срещана гледка по кварталните улици е изхвърлен до контейнерите за смет стар матрак. Питате ли се защо хората изхвърлят старите си мебели по този начин? Дали защото не се замислят какво се случва по-нататък с тях или защото не знаят, че има начин едрогабаритни отпадъци да бъдат рециклирани? А вие какво бихте направили, ако решите да смените стария си матрак с нов?

Кога се сменя матракът

Няма еднозначен отговор на този въпрос. Съществува огромен избор на пазара от най-различни матраци като цена, качество и изработка. Естествено, по-скъпите модели имат по-дълъг живот. Може да намерите матраци и с до 25 години гаранция. Но това не гарантира, че ще може да ги ползвате толкова дълго време. Причините за това са най-различни: начина на поддръжка, материалите, от които са изработени, степента на износване, хигиенни съображения, влагата, микроорганизмите, акарите и т.н. Когато забележите, че матракът ви вече е за смяна, идва моментът за избор на нов. А след като сте го избрали и поръчали, следва да се освободите от стария си матрак. И тук възниква въпросът – какво правим с него?

Какво правим със стария си матрак

Едрогабаритните отпадъци не могат да се изхвърлят в съдовете за твърди битови отпадъци, а изискват специфична организация на предаване и третиране. Пък и неправомерното изхвърляне на отпадъци може да ви донесе глоба. Затова трябва да проверите какви са възможностите във вашето населено място. Какви варианти имате:

  • да проверите дали магазинът/борсата/производителят на матраци, откъдето ще си купите новия матрак, предлагат услугата да вземе стария ви матрак;
  • да проверите дали Общината ви организира събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци;
  • сами да извозите матрака си до съответното сметище, ако Общината няма организирано извозване на такива отпадъци;
  • да потърсите услугите на хамали, които да извозят матрака ви срещу заплащане.

А какво ще кажете да имаме възможност да го рециклираме?

Нужно ли е да рециклираме старите матраци

Да, нужно е! Материалите, от които се произвеждат, се разграждат в продължение на стотици години, а голяма част от тях не са биоразградими. Вместо това, някои матраци може да се обработят по такъв начин, че да влязат отново в употреба. А материалите, от които са изработени матраците, могат да се използват за производството на други продукти. Колкото повече успеем да намалим изхвърлянето на този продукт на сметището, толкова повече ще допринесем за кръговата икономика, екологията и опазването на околната среда, намаляването на разходите за транспорт и депониране на отпадъците, намаляване площта на сметищата, защото едрогабаритните отпадъци заемат доста голямо пространство поради обема си и др.

Решение на проблема в България

В редица държави като Великобритания, Шотландия, Холандия, Франция, Австрия, САЩ и др. се прилагат добри практики по разделно събиране, повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. България е назад в това отношение. У нас 99% от матраците се депонират. А това може да бъде променено в положителна посока. Затова за първи път в страната стартира проект “Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци”. Той е финансиран по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Проектът предвижда създаване на площадка за приемане, подготовка за повторна употреба и рециклиране на 30 000 матраци годишно. Площадката се намира в с. Петърч, община Костинброд, а обхватът на проекта е Югозападен Регион за планиране.

Постигането на целите на проекта ще се осъществи чрез прилагането на комбинация от установените вече добри практики в други държави. По план изхвърлените матраци ще се събират от предварително създадени пунктове и магазини, които да събират старите матраци на потребителите, когато си купуват нов матрак. Голяма част от старите матраци са годни за втора употреба след специална обработка или за генериране на вторичен продукт, защото 80-85% от матрачните компоненти се рециклират.

Чрез проекта ще се намали количеството депонирани отпадъци и изграждането на повече депа за смесени битови отпадъци, което ще окаже положително въздействие върху околната среда. Важно е да отбележим, че цената на матрак за вторична употреба ще бъде 10 пъти по-ниска от пазарната цена на нов матрак. А това дава възможност на общежитията за временно настаняване, кризисни центрове и социално слаби групи от населението да потребяват матраци за вторично ползване.

Важното е да положим усилия да опазим околната среда от замърсяване, да намалим отпадъците, да преработваме колкото се може повече продукти от нашия бит, за да оставим на децата си една по-чиста природа. А промяната към по-добро започва от всеки един от нас – чрез информиране, чрез образование, чрез добрия пример. С общи усилия можем да я постигнем.