Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Какви са ползите от рециклирането?

Какви са ползите от рециклирането?

Рециклирането на отпадъци е гореща тема в последните години. Обществото все повече желае да рециклира своя боклук. В Германия дори има глоби, ако не рециклираш отпадъците си. Дори до там са стигнали германците, че можеш да подадеш жалба срещу съседа си, ако не рециклира и съответно да му бъде наложено административно наказание под формата на парична глоба.

Но най-хубавото е, че хора от всички възрасти все повече осъзнават за проблемите, свързани с околната среда и предприемат действия в тази посока. Затова днес ще споделим и за ползите от рециклирането и защо е толкова важно в днешно време.

Опазваме природните ресурси

Рециклирането включва повторно използване на суровините, което може да помогне за запазването на природните ресурси на планетата. Вместо да се извлича суровини от земята, рециклирането ни предоставя по-екологична алтернатива.

Защитаваме екосистемите и дивата природа

Депата за отпадъци и площадките, където става изгарянето на отпадъци, имат силно вредно въздействие върху околната среда. Всичко това води и до нарушаване на местообитанията на животните, което обикновено не може да бъде поправено.

Това е особено важно, когато са застрашени местообитанията на редки или изчезващи видове животни. Чрез рециклирането може да отпадне нуждата от тези вредни места за отпадъци, като намалим количеството отпадъци, които се изпращат до тях.

Намаляваме използването на суровини

Рециклирането означава, че материалът, който иначе би бил класифициран като отпадък и просто оставен да потъне в почвата, вече може да бъде използван повторно. Чрез повторното използване на материали можем да намалим търсенето на нови материали.

Пестим енергия

Материалът за рециклиране е много по-енергийно ефективен от създаването на нов материал. Следователно, увеличеното рециклиране може да доведе до по-ниски нива на потребление на енергия.

Намаляваме вредното влияние върху климата

Рециклирането може да помогне за отстраняването на проблема, породен от огромните количества отпадъци, които просто се изхвърлят на площадки. В много случаи тези отпадъци просто се изгарят.

Това обаче освобождава големи количества С02 във въздуха, нещо, което може да допринесе значително за проблема с глобалното затопляне, когато се извършва в голям мащаб. Ако се рециклират нарастващи обеми отпадъци, това означава, че с това се намаляват и вредните газове в атмосферата, отделящи се при горенето на боклука.

Осигуряваме нови работни места

Установено е, че за една година дейностите по рециклиране и повторно използване в Съединените щати отчитат:

  • 681 000 работни места
  • 37,8 млрд. долара заплати
  • 5,5 млрд. долара данъчни приходи.

Това се равнява на 1,17 работни места на 1000 тона рециклирани материали и 65,23 долара заплата и 9,42 долара данъчни приходи за всеки тон рециклирани материали.

А когато говорим за България, трябва да знаем, че 99% от матраците се депонират, като всеки един от тях заема около 10 пъти по-голямо пространство от другите отпадъци. И това ни кара да се запитаме – след като тези продукти са годни за рециклиране, защо не го правим? Защо позволяваме околната среда да бъде замърсявана, след като може да го предотвратим? Именно за това идва на помощ Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, който цели изграждането на център, който ще бъде една голяма крачка в намаляването на въпросното замърсяване.