Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Какво можем да рециклираме?

Какво можем да рециклираме?

Преди време една мисъл превзе интернет пространството. Тя беше дело на  Гена Събева, създател и бенефициент на иновативен за България проект за подготовка за рециклиране и повторно използване на матраци.

„Едва ли прегръщате някого толкова силно, колкото отделяте внимание на матрака си.“ Тази мисъл ясно насочи вниманието към рециклирането на матраците и въобще рециклирането като цяло.

Не знам дали знаете, но към настоящия момент в България, дейности по подготовка за повторна употреба или рециклиране на използвани матраци не съществуват. Едновременно с това, на територията на държавата, годишно се произвеждат около 350 000 броя матраци, като допълнително към тях съществува и внос на средно 150 000 броя годишно. Това означава, че поне 126 хиляди броя матрака годишно биват генерирани като отпадък в Югозападна България, а събиране с цел рециклиране на използвани матраци е възможно за около 30 хиляди броя. 

Това твърдение поставя многобройни въпроси и само един отговор – най-важното нещо е да рециклираме всичко, което можем, включително и нашите матраци. Но какво можем да рециклираме точно? Днес ще ви кажем.

Първо е важно да кажем какво всъщност е рециклирането. Точното определение е процес, при който на отпадъците се дава втори живот и те се превръщат в суровина. Включва няколко операции по оползотворяване на отпадъците докато се стигне до същинското рециклиране:

  • събиране на отпадъците;
  • сортиране и почистване на отпадъците;
  • преработването им в използваема форма (напр. стъклени трошки или пластмасов гранулат);
  • използване на преработения материал (вместо природни суровини) в комбинация с други материали за производство на нови продукти;

 

А иначе можем да рециклираме:

  • Хартия и картон – Това е една трета от боклука на всяко семейство. А знаете ли, че Отпадъчните хартия и картон представляват един от най-важните ценни видове вторични суровини. Лист хартия може да се рециклира около седем пъти, тъй като влакната стават по-крехки с всяко следващо рециклиране. От отпадъчна хартия не могат да се получат висококачествени продукти, но могат да се направят картонени кутии, опаковъчни материали, строителни плочи и пълнители за пластмаси.
  • Пластмаса – Има около 50 различни групи пластмаси, със стотици разновидности. Повечето видове пластмаси са рециклируеми. Знаете ли, че в допълнение 1 тон рециклирана пластмаса спестява 700 кг. суров петрол, 57-75% енергия и 2500 литра вода.
  • Стъкло – Знаете ли, че ако не рециклирате стъклена бутилка, за разпадането и са необходими около 4000 години! Чрез рециклирането се спестяват до 50% от суровините и до 40% от електроенергията.
  • Масла – Около 1 литър масло изхвърлен в канализацията може да замърси 1 милион литра вода. Това са и най-скъпите продукти на нефтопреработващата промишленост. Основният проблем при рециклирането на отработените масла е наличието на добавки, използвани за подобряване на експлоатационните им качества. Необходимо е да бъдат извлечени предварително, тъй като затрудняват процеса.
  • Гуми – Това е един от най-мащабни видове твърди отпадъци от световното производство. Каучуковите отпадъци са разделени на невулканизирани и вулканизирани. Първият може да бъде върнат директно в производството, а вторият се подлага на механична или химична преработка.