Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Преработка и рециклиране на отпадъците – как го правят по света и как го правим ние

Преработка и рециклиране на отпадъците – как го правят по света и как го правим ние

Колкото повече отпадъци рециклираме и преработваме, вместо просто да ги изхвърляме на боклука, толкова повече ползи има за околната среда и икономиката. А животът на всеки един от нас е силно повлиян и от околната среда, която обитаваме, и от икономическото състояние. В този смисъл, ако подходим умно към отпадъците, всъщност е грижа за самите нас!

В последните години все повече държави и общности оценяват стойността на отпадъка и полагат целенасочени усилия да преработват и рециклират възможно най-голям процент от него.

Нека дадем пример как се третират отпадъците във Виена:

 • 59%  се изгарят за производство на енергия
 • 22% се рециклират (хартия, картон, стъкло, метал, пластмаса)
 • 9% се превръщат в компост
 • 8% се депонират поради невъзможност да се оползотворят по друг начин
 • 2% се превръщат в биогаз (хранителни отпадъци)

За да се организира всичко това по безупречен начин, в града работят 4 завода за изгаряне на отпадъци (т.нар инсинератори), 1 завод за компостиране, 1 завод за производство на биогаз и 1 депо за отпадъци.

С оглед на цялата информация, нашата цел на Рематрак е ясна – създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт, което ще допринесе значително за опазването на околната среда.

Стремим се да постигнем:

 • Рециклиране на около 30 хиляди броя матраци годишно.
 • Подпомагане на общините чрез намаляване на нуждата от изграждане на все повече сметища.
 • Принос към избягването на ръст на Такса битови отпадъци(ТБО).
 • Подпомагане на кръговата икономика, като вместо изхвърлени продукти, те ще бъдат преработени и използвани отново.
 • Значителен принос към опазването на околната среда.
 • Намаляване на трудноразградимите отпадъци.

Както знаем, 99% от матраците в България се депонират, като всеки един от тях заема около 10 пъти по-голямо пространство от другите отпадъци. И това ни кара да се запитаме – след като тези продукти са годни за рециклиране, защо не го правим? Защо позволяваме околната среда да бъде замърсявана, след като може да го предотвратим? Именно за това Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, се цели към изграждането на център, който ще бъде една голяма крачка в намаляването на въпросното замърсяване.

Също както във Виена, така и в София сме наясно, че има още много дълъг път да извървим преди да се справим с отпадъка по начин, който не заплашва планетата ни.

Не трябва да забравяме, че когато изнесем торбата с отпадъка извън жилището ни, тя не “изчезва”, а продължава своя път. От начина, по който изхвърляме своя отпадък, решаваме дали той ще се превърне в заплаха за природата и децата ни, или се превръща в  нови суровини и енергия.