Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

При изхвърлянето на отпадъците е забранено смесването на обемни отпадъци с битови, зелени, строителни, електронно и електрическо оборудване и отпадъци от опаковки!

ЗА РАЙОНИТЕ:


Фирми изпълняващи дейности по събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и строителни отпадъци, образувани от домакинствата, при извършване на ремонтни дейности на територията на Столична община
ОБСЛУЖВАНИ РАЙОНИ ФИРМА АДРЕС ТЕЛЕФОН/ФАКС/

Е-MAIL

1 зона „Средец“

„Лозенец“

„Студентски“

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД гр. София 1619

ул. „Арбанаси“ № 10

Тел./факс: 02/997 14 03

Е-mail:  office@titancent.bg

2 зона „Искър”

„Кремиковци“

„Панчарево”

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД гр. София 1619

кв. „Карпузица“ ул. „Евлия Челеби” № 55

Тел./факс: 02/955 51 31

Е-mail:  office@titanest.bg

3 зона „Подуяне”

„Слатина“

„Изгрев“

ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС-БКС” гр. София 1138

бул.“Цариградско шосе“ №48-50

Тел.: 02/976 60 92

Е-mail: sofia_green_bks@mail.bg

4 зона „Сердика”

„Илинден”

„Надежда”

ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС-БКС” гр. София 1138

бул.“Цариградско шосе“ №48-50

Тел.: 02/976 60 92

Е-mail: sofia_green_bks@mail.bg

5 зона „Банкя“

„Връбница“

„Нови Искър”

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ИЗТОК 1” ДЗЗД гр. София 1619

кв. „Карпузица“ ул. „Евлия Челеби” № 55

Тел./факс: 02/955 51 31

Е-mail: office@titanest.bg

6 зона  „Красно село”

„Люлин“

„ЗАУБА” ЕАД гр. София 1138

бул. „Цариградско шосе“ № 48-50

Тел.:  02/818 89 60;

Е-mail:

sofia_zauba@mail.bg

„Красна поляна“ „ЧИСТОТА – ИСКЪР” ЕАД гр. София 1336

кв. Република ул. Околовръстен път № 788

Тел.:  02/973 23 10;

02/97 32 951

Факс: 02/973 26 52

Е-mail:

office@chistota-iskar.com

7 зона „Възраждане”

„Оборище“

„Триадица-център“

КОНСОРЦИУМ „ТИТАН СОФИЯ ЦЕНТЪР 1” ДЗЗД гр. София 1619

ул. „Арбанаси“ № 10

Тел./факс: 02/997 14 03

Е-mail: office@titancent.bg

„Триадица”

„Младост”

„ЗМБГ“АД гр. София 1619

кв. „Карпузица“ ул. „Евлия Челеби” № 55

Тел./факс: 02/955 51 31

Е-mail: office@smbg.bg

 „Овча купел”

„Витоша”

КОНСОРЦИУМ  „СОФИЯ ЮГ” ДЗЗД гр. София 1619

ул. „Арбанаси“ № 10

Тел./факс: 02/997 14 03

Е-mail: office@sfyug.bg

Източник: inspectorat-so.org