Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Кръгла маса на тема: “Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика”

Кръгла маса на тема: “Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика”

На 18 октомври от 15:00 до 17:00 часа в БТПП, се проведе Кръгла маса на тема: “Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика”. На нея се представи демонстрационния проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци.

Присъстваха представители на браншови организации в сферата на рециклирането и индустрии, свързани с текстилната промишленост и медии. На кръглата маса бяха споделени впечатления и обменен опит в посока опазване на околната среда и кръгова икономика.

Гена Събева – управител на „Биоком“ ЕООД и бенефициент по проекта, представи, че до този момент практиката е да се информира населението от общината и града, в който живее за възможни дни за събиране на едрогабаритни отпадъци и да се остави стар матрак до кофите за смет в определения от общината ден. Но след като те биват събирани на общо място с останалите отпадъци в депото вече не са годни за рециклиране. Мариела Начева потвърди, че след като са достигнали сметището матраците не могат да бъдат обработени и рециклирани и точно затова се засегна темата с логистиката на матраците до с. Петърч, без да преминават през депото, за да останат чисти и там вече да могат да се обработят и рециклират правилно.

Владимир Димитров – експерт по управление на отпадъците, кръгова икономика, индустриална симбиоза и участник на кръглата маса засегна важна тема за събирането на пари за битови отпадъци, вида на матраците и дали са годни за рециклиране. „Матракът има едно състояние, когато е сух и съвсем различно, когато се прибере след като вали дъжд. Това се отразява и върху финансовата сметка към общините при депониране на тези отпадъци, защото стават много тежки.“ – съобщи той.

 

Сирма Желева – секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил, разказа, че текстилът също не може да бъде рециклиран, когато е намокрен и е хубаво да се запази в добър вид, за да се обработи.

 

 

 

 

Друг участник на кръглата маса – Мария Палакаркина сподели, че демонстрационният проект е успешно начало за представяне на проблема пред обществото и че подкрепя проекта, както и че хората вече приемат по-сериозно проблема с отпадъците и са готови да помогнат и дори да платят, за да не се трупат матраци на депото и да бъдат рециклирани.

 

 

Имаше въпроси от гостите и бяха засегнати важни теми за логистиката на матраците както и рециклирането им. Румен Лафчийски от Платекс АД представи различни решения за събирането и извозването на матраци – например чрез куриери, които могат да се заплащат от компаниите производители. Представители на „Студентски столове и общежития“ също участваха в дискусията и споделиха, че биха се възползвали от сътрудничество по проекта и износване на матраците в с. Петърч. От Браншова Асоциация Полимери имаше въпроси относно досегашните практики за логистика и механизми, по които ще се работи по проекта в бъдеще, на които беше отговорено с конкретни примери за събиране на отпадъци по градове и общини.

На кръглата маса се постави добра основа за бъдещи сътрудничества по темата, свързана с износването и рециклирането на матраци и текстил. След дискусиите, участниците и гостите имаха възможност за неформална комуникация и нетуъркинг.