Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Участници на кръглата маса

Участници на кръглата маса

Представяме Ви четвъртия участник на кръглата маса на събитието „Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“ – Мария Палакаркина.

Мария Палакаркина e Изпълнителен директор на БАР (Българска асоциация по рециклиране) и е ръковидила различни проекти в сферата на екологията и опазването на околната среда. В момента е и консултант по екология в Асоциация студентски медие свят (АСМС).

Завършила е магистър по Бизнес Мениджмънт и Предприемачество – Управление на проекти в Югозападен Университет „Неофит Рилски“.

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“