Демонстрационен проект за въвеждане на модел за предотвратяване образуването на отпадъци в хотели и места за настаняване​

Участници на кръглата маса

Участници на кръглата маса

Представяме Ви третия участник на кръглата маса на събитието „Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“ – Сирма Желева.

Сирма Желева e секретар на Българска Асоциация Кръгов Текстил и Мениджър устойчиво развитие в TexCycle. Магистър по счетоводство и контрол и кръгова икономика. Има повече от 10 години опит в компания, която се занимава със събиране и оползотворяване на текстилни отпадъци.

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“