Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Участници на кръглата маса

Участници на кръглата маса

Представяме Ви втория участник на кръглата маса на събитието „Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“ – Мариела Начева.

Мариела Начева  притежава магистърска степен по финанси от УНСС – гр. София. През 2007 г. е завършила специализация на тема „Глобален мениджмънт и лидерство“ в Япония – Tokay University и Ritsumeikan Asia Pacific University. От 2008 г. работи в частния сектор в областта на устойчивото развитие и опазването на околната среда. Участвала е с различни функции в подготовката, управлението и изпълнението на редица екологични проекти в сектор „Води“ и сектор „Отпадъци“, финансирани със средства от ЕС и други донорски програми.

През 2017 г. заема поста Заместник министър на околната среда и водите в служебното правителство с премиер проф. Огнян Герджиков.

„Подготовката за повторна употреба и рециклирането на матраци като част от кръговата икономика и в социална полза“