Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Информационна среща в ИКЕА

Информационна среща в ИКЕА

На информационната среща вчера в ИКЕА се представи как и къде може да рециклирате матраците си.

На срещата се представиха начини за рециклиране на употребявани матраци както и се обсъди къде можете да предадете матраците си за повторна употреба и рециклиране! Допълнително бяха представени и стъпките, които може следвате и да споделите на вашите приятели или познати, ако искат да рециклират мебелите или матраците си. Посетителите получаваха информационни листовки, чрез които да обогатят знанията си и да предадат информацията на приятели.