Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

До 30 000 матрака ще бъдат рециклирани за пет години в няколко общини

До 30 000 матрака ще бъдат рециклирани за пет години в няколко общини

До 30 000 матрака ще бъдат рециклирани за пет години по проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. Това обявиха от „Биоком“ ЕООД на пресконференция в Националния пресклуб на БТА. Дружеството е бенецифиент по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020″. Целта е да сведе до минимум натрупването на използвани матраци в депата за битови отпадъци.

Проектът е започнал на 21 февруари т.г. и е с продължителност пет години. Стойността на проекта за една година е 441 204 лв., като 359 606 лв. са осигурени безвъзмездно по линия на ОП „Околна среда“, а останалите 81 597 лв. е собствено финансиране от бенецифиента. За първата година се предвижда да бъдат приети и обработени от 8000 до 10 000 матрака.

Около 350 000 стари матрака заемат място в депата за смесени битови отпадъци в България всяка година, като разлагането им може да отнеме стотици години. Този вид едрогабаритни отпадъци може да бъде намален чрез повторно използване след обработка и рециклиране на някои от съставните им материали, обясни ръководителят на проекта Мариела Начева. Става въпрос за продукти, които са напълно годни за рециклиране и със сигурност подходящи за повторна употреба. Съставните им части могат да бъдат градивни за вторичен продукт – изолационен строителен материал и други.

„Проектът е базиран на добри практики и успешно изпълнени проекти в Европейския съюз. Площадката ще бъде изградена в село Петърч и ще поеме матраците от Столичната община и областите Кюстендил, Перник и Благоевград. Причината е относителната близост до избраната площадка. В този район има големи туристически центрове, които генерират много отпадък“, каза Начева. Тя добави, че към момента в България не се вземат мерки за управление на този вид битов отпадък.

Потенциалните контрагенти, които ще осигуряват този вид отпадъци, са представители на туристическия бизнес, болници, общежития, както и магазинната мрежа – хипермаркетите, където се предлага спално обзавеждане, където пък се предвижда възможността да се извършва подмяна на матраците при закупуване на нови.

Негодните за повторна употреба матраци ще бъдат разкопмплектовани, като материалите, които не могат да се използват, ще се насочват към контейнер за депониране. Около 15-16 % ще подлежат на депониране. Останалата част компоненти могат да бъдат рециклирани.