Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Старите матраци вече ще се рециклират, изграждат инсталация в с. Петърч

Старите матраци вече ще се рециклират, изграждат инсталация в с. Петърч

Започва изпълнението на проект за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци,  финансиран със средства по Оперативната програма „Околна среда“, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Една от целите му е да се намали обема на депортираните едрогабаритни отпадъци, тъй като за разлагането на 1 матрак са нужни около 600 години. Депата за депортиране на отпадъци в България са препълнени с матраци.

Само за 1 година българите генерират обеми от стари матраци с размерите на Народния театър.

„Инсталацията ще е с местонахождение в село Петърч. Ще обхване специфичните отпадъчни потоци от Столична община, както и от целия югозападен район за планиране София област, област Кюстендил, област Перник и област Благоевград“

съобщи Мариела Начева, ръководител на проекта

Важно условие за рециклирането на матраците е да не се оставят до контейнерите за битов отпадък, защото така се излагат на климатични условия, които пречат на последващата им преработка.

Желаещите да рециклират стария си матрак е най-добре или сами да го извозят до площадката за рециклиране, или да се свържат с доставчик на услугата по извозване на матраци.

Снимка: ЕПА/БГНЕС