Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Стари матраци в България ще бъдат рециклирани и готови за повторна употреба

Стари матраци в България ще бъдат рециклирани и готови за повторна употреба

„Едва ли прегръщате някого толкова силно, колкото отделяте внимание на матрака си“

казва Гена Събева, създател и бенефициент в лицето на „Биоком“ ЕООД  на иновативен за България проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на матраци.

Всъщност проблемът с ненужните матраци в България е сериозен.

Около 8750 тона матраци (350 000 матрака) запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България годишно, като разлагането им може да отнеме до 600 години. Годишното количество може да се сравни с обема на Народния театър. Част от тях със сигурност годни за повторна употреба. Съставните части на останалите, които не могат да бъдат дезинфекцирани и повторно използвани, могат да бъдат напълно годни за рециклиране и за производството на вторичен продукт.

От полиуретанът, който се извлича от вътрешността на матраците, може да се създаде изолационен материал, който да се използва в строителството.

След години борба, вече има одобрен проект за изграждане на инсталация за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци. Проектът има за цел едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторното им използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват.

Към настоящия момент в България дейности по подготовка за повторна употреба или рециклиране на използвани матраци не съществуват. Едновременно с това, на територията на държавата годишно се произвеждат около 350 000 броя матраци, като допълнително към тях съществува и внос на средно 150 000 броя годишно. Това означава, че поне 126 хиляди броя матрака годишно биват генерирани като отпадък в Югозападна България, а събиране с цел рециклиране на използвани матраци е възможно за около 30 хиляди броя.

Целта на демонстрационния проект е именно създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт. Площадката се намира в с. Петърч, община Костинброд, а обхватът на проекта е Югозападен Регион за планиране.

Освен, че дейността, извършваща се на площадката, ще допринесе за опазването на околната среда, тя косвено ще подпомогне общините, като ще намали нуждата от изграждане на все повече депа за смесени битови отпадъци

„Компания в Утрехт, Нидерландия, която рециклира от 250 до 300 хил. матрака годишно. Тази компания работи и с IKEA, като съвместно с мебелния гигант е успяла да договори матраците на компанията да бъдат комплектовани по начин, подходящ за рециклиране“

казва Десислава Пенчева, ръководител на информационните и комуникационни кампании на проекта

Бенефициентът по проекта планира да събират изхвърлените матраци от предварително създадени пунктове, както и от магазини, като са коментирали с голяма част от търговската мрежа да предлагат събирането на стари матраци при купуването на нови.

„Предвижда се възможност генераторите на отпадъци да докарват на площадката в Петърч и сами матраците за отпадък“

допълни Мариела Начева, ръководител на проекта

Респондентите от проведената анкета, заявяват, че в дома на всеки от тях присъстват от 2 до 3 матрака. Това означава, че тези матраци ще бъдат изхвърлени и заменени с нови при желание за покупка, което ще генерира огромни количества едрогабаритен отпадък.

„Цената на един матрак, който е използван повторно след дезинфекция, включваща изпиране с препарати, изпиране с пара и етикиране с информация със стъпките на почистване, ще бъде 10 пъти по-ниска от пазарната цена на съответния нов матрак“

казва Гена Събева