Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Резултати от проведено проучване относно информираността на обществото във връзка с управлението на битови отпадъци

Резултати от проведено проучване относно информираността на обществото във връзка с управлението на битови отпадъци

Днес Ви споделяме, резултатите от проведено проучване и анализ на текущото състояние на информираността на обществото за необходимостта и значението на управлението на битовите отпадъци – използвани матраци измежду 550 респондента на възраст от 35-50 години. В анкетата, която предоставихме за попълване бяха зададени следните въпроси:

70% от анкетираните са казали, че не биха си купили стар дезинфекциран матрак. В същото време респондентите заявяват, че в дома на всеки от тях присъстват от 2 до 3 матрака. Това означава, че тези матраци ще бъдат изхвърлени и заменени с нови при желание за покупка, което ще генерира огромни количества едрогабаритен продукт. Друга итересна статистика е, че 50% от хора сменят матрака си на около 10 години и както и факта, че хората споделят, че не знаят къде да предадат матрака след употреба.