Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Facebook Facebook Пътят на
стария матрак
Facebook

Ръководства

Често Задавани Въпроси

Какво правите със старите матраци?

След като бъдат доставени на нашата площадка за рециклиране в село Петърч, старите матраци биват разглобени на съставните им части: дървесина, метал, полиуретан, текстил, за да могат да бъдат рециклирани и използвани за вторични продукти.

Какво значи рециклиране?

Рециклиране (още сметопреработване) е процес, при който отпадъците се преработват, така че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда.

За колко пари ще изкупите стария ми матрак?

Рематрак не изкупува стари матраци.

Можете ли да вземете стария ми матрак от вкъщи?

Да, можем да го вземем с наш транспорт. Цената на услугата е 30лв. на брой матрак /ако матракът е свален на партера/ или 50лв .на брой /ако трябва да го сваляме ние/.

Защо трябва да плащам за да вземете стария ми матрак?

Рематрак е частна услуга, насочена към намаляване на изхвърлените матраци на нерегламентирани места в населените места и извън тях и на сметищата. Ние се издържаме от цената, която заплащате вие.

Защо трябва да ви плащам, за да ми вземете стария матрак, след като си плащам данъците и такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци?

Матракът, изхвърлен до кофата за боклук, бива събиран заедно с всички останали едрогабаритни отпадъци /мебели, санитария – тоалетни чини, мивки и др./ и стоварван на сметището, отново заедно с всички останали отпадъци, което води до невъзможност за рециклирането му и до запълване капацитета на депата. Замърсен и мокър матракът не подлежи на каквато и да било повторна обработка или рециклиране, а за разграждането му ще трябват стотици години. Затова нашата цел е да предотвратим изхвърлянето на матраци на улицата и съответно на сметището и да създадем механизъм, чрез който те директно да попаднат на площадката за рециклиране.

Тези дейности се финансират от заплатената от вас сума.

Мога ли да ви пратя стария си матрак по куриер за ваша сметка?

Не. Можем да вземем матрак, изпратен по куриер, само ако е с доставка за сметка на изпращащия и е придружен с таксата за рециклиране, която е 50 лв. аз единичен матрак до 100 см и 100 лв. за матраци над 101 см. ширина.

Има ли все пак начин да не плащам за предаването на стария си матрак?

ВИТ – Борсата за матраци са наши съмишленици и при покупка на нов матрак от тях, те ще вземат вашия стар матрак срещу преференциална цена. Можете да ги намерите на следните адреси:

гр. София, кв. Хаджи Димитър, ул. „Спас Гинев“ 1

гр. София, ж.к. Младост 1А, бл. 505А, до вх. 1