Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Facebook Facebook Пътят на
стария матрак
Facebook

Информация за проекта

На територията на България ежегодно се произвеждат около 350 000 броя матраци, допълнително към които, се внасят още около 150 000. Това означава, че минимум 126 000 от тях биват изхвърлени и най-вероятно – депонирани. Съставени от не биоразградими материали, матраците могат да се нуждаят от средно 600 години, за да се разградят напълно. Същевременно, въпросните материали са напълно годни за съставяне на вторичен продукт, като напри. изолационен строителен материал, а голяма част от матраците са годни и за повторна употреба.

„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ се цели именно към това едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторното им използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват. България е район, подходящ за откриване на площадка за рециклиране на матраци и именно това е целта на нашия проект – да създадем въпросния център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт.

Цели на проекта

Основната ни цел е именно създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт, което ще допринесе значително за опазването на околната среда.

Стремим се да постигнем и:

  • Рециклиране на около 30 хиляди броя матраци годишно. 
  • Подпомагане на общините чрез намаляване на нуждата от изграждане на все повече сметища.
  • Принос към избягването на ръст на Такса битови отпадъци(ТБО).
  • Подпомагане на кръговата икономика, като вместо изхвърлени продукти, те ще бъдат преработени и използвани отново.
  • Значителен принос към опазването на околната среда.
  • Намаляване на трудноразградимите отпадъци.

Защо го правим?​

Матраците са съставени от предимно не биоразградими материали. Около 8750 тона матраци запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България до момента. Те са съставени от трудно биоразградими материали и разлагането им може да отнеме до 600 години. Толкова дълго време, за продукти, напълно годни за рециклиране, а част от тях дори за повторна употреба.

Една общоприета практика е 99% от матраците в България да се депонират, като всеки един от тях заема около 10 пъти по-голямо пространство от другите отпадъци. И това ни кара да се запитаме – след като тези продукти са годни за рециклиране, защо не го правим? Защо позволяваме околната среда да бъде замърсявана, след като може да го предотвратим? Именно за това Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, се цели към изграждането на център, който ще бъде една голяма крачка в намаляването на въпросното замърсяване.

Правим го, защото обичаме природата и искаме да я опазим!

Финансова помощ за изпълнение на Демонстрационния проект​​

Проектът се финансира със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и е на обща стойност 441 203,84 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 359 606,84 лв. и собствено финансиране 81 597,00 лв.

Изпратете ни съобщение!