Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци

Facebook Facebook Пътят на
стария матрак
Facebook Facebook

Какво е ЕГО

и как да се освободиш от него

Не, тук няма да си говорим за Фройдисткото определение на его и пр., а за най-едрия от едрогабаритните отпадъци (ЕГО) – матрака.  И по-точно за това, как елегантно и честно да се отървем от него, когато решим да го сменим с нов. Досега отговорът на този въпрос беше неясен и сложен.

Всеки от нас е виждал стари матраци, подпрени на контейнерите за общ боклук, където те престояват дни, седмици… Виждали сме и по-лоши решения, които са не просто неестетични, но и престъпни, безотговорни.

Това, което не виждаме обаче и за което вероятно не се и замисляме, е, че 99% от употребяваните матраци в България се депонират; тоест биват изхвърляни директно на сметището, без нищо от тях да се използва повторно или да се рециклира, при положение, че 90% от материалите в тях могат да бъдат преработени. (В световен мащаб процентът на депонираните матраци също е голям – 70%.)

А онези 1%, които имат втори живот, са на ръба на закона, тъй като не преминават през иначе задължителните изпиране и дезинфекция.

А знаете ли, че

матраците имат сравнително постоянен състав и съдържат материали с голяма стойност като вторични суровини?

Което ще рече, че имат всички шансове да влязат в кръговата икономика:

Което ще рече, че имат всички шансове да влязат в кръговата икономика: производител >> търговец >> ТИ >> НИЕ >> производители на: мебели, автомобили, топло- и звукоизолация, облицовъчни материали, нови матраци, etc. 

Някои стари матраци пък са в достатъчно добро състояние – сухи, запазени – за да бъдат обработени и предложени като „втора ръка“ или дарени на домове, приюти и т. н. 

Друг съществен проблем – освен разхищението на суровини – е това, че на

база тегло, един матрак заема десет пъти по-голям обем при депониране в сравнение с другите отпадъци. Факт, който може да откаже операторите на депа да приемат матраци в близко бъдеще.

Ние – екипът на „Биоком“ ЕООД, изпълнител на проекта – сме хора с над 10 години опит в продажбата на нови матраци. Днес вече имаме мотивацията и силата да допринесем за затваряне на цикъла. Имаме и няколко месеца да привлечем критичната маса от участници (ок. 10 хил.), с които да тестваме и утвърдим модела и да го превърнем в устойчива практика.

Добре дошъл в пилотния „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“.

Понякога най-правилното решение е и най-простото

Your wake-up call

99% of the used mattresses in Bulgaria and 70% of the used mattresses in the world are NOT recycled, though  90% of the materials they are made of could be. Some of them are even good enough, after professional washing and disinfection, to be used again.

But now we are starting a pilot project – preparing old mattresses to be used as second hand ones or be recycled.

If you are an expat living in south-west Bulgaria you can be a game changer by simply throwing your used mattress at: www.rematrak.bg

Информация за проекта

На територията на България ежегодно се произвеждат около 350 000 броя матраци, допълнително към които, се внасят още около 150 000. Това означава, че минимум 126 000 от тях биват изхвърлени и най-вероятно – депонирани. Съставени от не биоразградими материали, матраците могат да се нуждаят от средно 600 години, за да се разградят напълно. Същевременно, въпросните материали са напълно годни за съставяне на вторичен продукт, като напри. изолационен строителен материал, а голяма част от матраците са годни и за повторна употреба.

„Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ се цели именно към това едрогабаритните битови отпадъци, в частност матраците, да бъдат намалени до минимум чрез повторното им използване след обработка и чрез рециклиране на съставните материали, които го позволяват. България е район, подходящ за откриване на площадка за рециклиране на матраци и именно това е целта на нашия проект – да създадем въпросния център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт.

Цели на проекта

Основната ни цел е именно създаване на център за подготовка за повторна употреба или рециклиране на матраци и генериране на вторичен продукт, което ще допринесе значително за опазването на околната среда.

Стремим се да постигнем и:

  • Рециклиране на около 30 хиляди броя матраци годишно. 
  • Подпомагане на общините чрез намаляване на нуждата от изграждане на все повече сметища.
  • Принос към избягването на ръст на Такса битови отпадъци(ТБО).
  • Подпомагане на кръговата икономика, като вместо изхвърлени продукти, те ще бъдат преработени и използвани отново.
  • Значителен принос към опазването на околната среда.
  • Намаляване на трудноразградимите отпадъци.

Защо го правим?​

Матраците са съставени от предимно не биоразградими материали. Около 8750 тона матраци запълват клетките на депата за смесени битови отпадъци в България до момента. Те са съставени от трудно биоразградими материали и разлагането им може да отнеме до 600 години. Толкова дълго време, за продукти, напълно годни за рециклиране, а част от тях дори за повторна употреба.

Една общоприета практика е 99% от матраците в България да се депонират, като всеки един от тях заема около 10 пъти по-голямо пространство от другите отпадъци. И това ни кара да се запитаме – след като тези продукти са годни за рециклиране, защо не го правим? Защо позволяваме околната среда да бъде замърсявана, след като може да го предотвратим? Именно за това Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци, се цели към изграждането на център, който ще бъде една голяма крачка в намаляването на въпросното замърсяване.

Правим го, защото обичаме природата и искаме да я опазим!

Финансова помощ за изпълнение на Демонстрационния проект​​

Проектът се финансира със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и е на обща стойност 441 203,84 лв., от които безвъзмездна финансова помощ 359 606,84 лв. и собствено финансиране 81 597,00 лв.

Изпратете ни съобщение!